intro image

Vzdělání, cesta k úspěšnému životu

Vítejte ve světě celoživotního vzdělávání. Inspirujte se, hledejte kurzy nebo propagujte vlastní vzdělávací programy v databázi Sofia.

Novinky & aktuality

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Katalog stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv nabízí studen­tům a pedagogům vysokých škol i akademickým pracovníkům přehled studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v akademickém roce 2022/2023. Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené bilaterální dohody, ve kterých se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jeho…

Vše důležité o vzdělávání ve Zlínském kraji na jednom místě

Kalendář vzdělávacích akcí

Další vzdělávání s podporou operačních programů
10
pro

Další vzdělávání s podporou operačních programů

8. prosinec - uzávěrka přihlášek — Vzdělávací akce
10.00 - 12.00 hod. 10. prosinec 2021 — NPI, Podpora krajského akčního plánování - online

Široké odborné veřejnosti je určen webinář zaměřený na nové programovací období ve vzdělávání. Uskuteční se…

Učitel a náročné situace ve škole
5
led

Učitel a náročné situace ve škole

15. prosinec - uzávěrka přihlášek — Vzdělávací akce
9.00 - 15.00 hod. 5. leden 2022 — Krajská pedagogicko-psychologická poradna

Každý učitel se ve své praxi setkal nebo setká u svých žáků s náročnou situací,…

Zuzana Fišerová

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.

radní Zlínského kraje
pro oblast kultury a školství
radni@zkola.cz Facebook
 
zlinsky-kraj
 
spso
msmat