AI ve firemním vzdělávání

2. květen 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Adam Pešek
AI ve firemním vzdělávání

Svět kolem nás se zrychluje, nové technologie se valí ze všech stran a firmy musejí reagovat. Klíčem k úspěchu jsou zaměstnanci, kteří se nebojí digitálních inovací a chtějí se nadále posouvat. Jak jim umožnit efektivní, cílené a správné vzdělávání? A může pomoci AI?

AI neboli umělá inteligence je skvělým pomocníkem v mnoha oblastech a vzdělávání není výjimkou. Pojďme se podívat na několik příkladů.

Inteligentní vzdělávání

Ať už jde o e-learning, školení nebo kurzy či komplexní programy, AI dokáže přizpůsobit vzdělávání každému na míru. Proč je to důležité? Personalizované vzdělávání pomáhá lidem vstřebávat informace rychleji a efektivněji a zároveň podněcuje zájem a chuť pokračovat. AI je také skvělý pomocník při tvorbě vzdělávacích materiálů a kurzů. Díky analýze dat a soudobých trendů, které AI může provádět prakticky nonstop, mohou firmy naservírovat svým zaměstnancům moderní a aktuální vzdělávací materiály. Dalším způsobem, jak využít AI v oblasti vzdělávání zaměstnanců, jsou simulace, které jsou ideální pro trénink v různých situacích, ať už jde o řešení složitých problémů nebo rozhodování pod tlakem. Lidé tak mohou získat cenné dovednosti, aniž by museli čelit reálným rizikům. Prostě bezpečný AI-drenalin!

Ve firemním vzdělávání se uplatňují samozřejmě i oblíbení AI chatboti. Pokud zaměstnanec někde tápe a potřebuje “pomocnou ruku”, stačí se zeptat a chatbot nabídne relevantní řešení. Některé výzvy tak lze vyřešit okamžitě – bez záseků a zbytečných prostojů – a výsledkem je více času na jiné činnosti. Navíc pro chatbota není žádná otázka hloupá nebo zbytečná. A nejde jen o samotné vzdělávání, ale i o jeho monitoring a analýzu. AI umožňuje lépe sledovat a hodnotit výkon vašich hrdinů během vzdělávacích akcí. Nástroje AI spolehlivě identifikují, kde mají zaměstnanci ještě rezervy a potřebují nabýt další vědomosti. Firmy se tak mohou zaměřit na konkrétní slabiny a vzdělávání lépe zacílit.

Základ úspěchu i výzva

Zaměstnanci, kteří mají přístup k efektivnímu vzdělávání, jsou základem úspěchu ve zrychlujícím se konkurenčním prostředí, a to pro organizace všech velikostí napříč obory. Rozmach AI ve vzdělávání umožní zaměstnancům rychle nabýt nové dovednosti pomocí postupů a metod, které jim sednou, což povede k exponenciálnímu nárůstu kancelářských superhrdinů. Díky AI totiž může být každá firma plná špičkových odborníků a jejich týmová práce a nadšení se stanou hnacím motorem úspěchu. Je však zapotřebí vzít na vědomí i jisté výzvy, které s tímto trendem úzce souvisejí. Například sehnat potřebná a správná data může být náročné i nákladné, stejně tak výběr vhodných nástrojů a řešení. Současně je nutné myslet na to, že AI je třeba používat s ohledem na etiku a zákony, aby nedocházelo k diskriminaci nebo narušení soukromí zaměstnanců.

Výhody ve firemním vzdělávání

Personalizace vzdělávání: Umělá inteligence analyzuje preference, schopnosti a výkonnost jednotlivých zaměstnanců a na základě těchto zjištění umožňuje vytvářet vzdělávací programy na míru.

Efektivita a optimalizace: AI může zpracovat velké množství dat, a identifikovat tak různé opakující se vzorce, které mohou sloužit jako základ pro zlepšování vzdělávací strategie a také pro tvorbu lepších učebních materiálů.

Učení ve virtuálním prostředí: AI lze integrovat do virtuálních prostředí, která umožňují simulaci skutečných situací a poskytují zaměstnancům možnost zdokonalovat své dovednosti kdykoliv a kdekoliv.

Prediktivní analýza: AI umožňuje vytvářet predikce na základě  historických dat a aktuálních trendů, což pomáhá včas identifikovat potřeby  vzdělávání a rozvoje.

Příklady využití ve firemním vzdělávání

Chatboti a virtuální asistenti: AI chatboti a virtuální asistenti poskytují rychlé a přesné odpovědi. Zaměstnanci tak mohou získat informace prakticky okamžitě a mohou rychleji pilovat své dovednosti.

Adaptivní učení na míru: AI může vytvářet učební systémy, které se mění podle potřeb a schopností každého zaměstnance. Tyto systémy sledují pokrok a výkon zaměstnanců během vzdělávání a upravují nebo doporučují další postup.

Virtuální a rozšířená realita: Ve spojení s virtuální či rozšířenou realitou (VR/AR) vytváří AI interaktivní vzdělávací zážitky. Simulace ve virtuálním prostředí pomáhají získat nové dovednosti nebo zlepšit stávající schopnosti díky realistickým scénářům, které by bylo náročné reprodukovat v reálném světě.

Analýza výkonnosti a zpětná vazba: AI může sledovat a analyzovat výkonnost zaměstnanců během vzdělávacího procesu, generovat zpětnou vazbu a doporučení pro zlepšení.

Predikce budoucích dovedností a potřeb: AI umožňuje analýzu výkonnosti zaměstnanců, trhu práce a dalších faktorů. To umožňuje organizacím přizpůsobit vzdělávací strategie a investovat do rozvoje klíčových dovedností.

 

Zdroj: Firemní vzdělávání 4/2023, www.firemnivzdelavani.eu