Akreditace pro organizace v sektoru vzdělávání dospělých

26. říjen 2020
Aktuality
Autor článku: Dům zahraniční spolupráce
Akreditace pro organizace v sektoru vzdělávání dospělých

Chystáte se v roce 2021 podat projektovou žádost do nového programu Erasmus+? Jednou z novinek jsou akreditace, o které mohou žádat i organizace v sektoru vzdělávání dospělých. O akreditaci bylo třeba požádat nejpozději do 29. 10. 2020. Akreditace není povinná, výhodou získané akreditace je zjednodušení administrativního procesu předkládání žádostí o grant.

Udělení akreditace znamená, že žadatel sestavil za účelem rozvoje své organizace plán pro realizaci vysoce kvalitních mobilit. Pro udělení akreditace není nutná předchozí zkušenost s programem Erasmus+. Akreditace nepředstavuje podmínku účasti v programu. Zažádat o grant v roce 2021 bude možné i v případě, že organizace akreditovaná nebude.

Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit.

Cílem akreditace je zjednodušit administrativní proces a není podmínku účasti v Programu. Organizace mohou žádat o individuální akreditaci nebo o akreditaci pro koordinátory konsorcií. Zažádat o grant pro individuální organizaci v roce 2021 bude možné i v případě, že organizace akreditovaná nebude, koordinátoři konsorcií budou moci v novém programu žádat pouze v případě, že budou akreditovaní (o akreditaci bude možné požádat i v následujících letech Programu).

Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant. Udělení akreditace znamená, že žadatelská organizace má sestavený Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj a na realizaci vysoce kvalitních mobilit. Pro její udělení není nutná předchozí zkušenost s programem Erasmus+.

O akreditaci je potřeba žádat v každém ze sektorů zvlášť (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých, oblast Mládeže). V každém z těchto sektorů jsou definovány způsobilé organizace, které mohou o akreditaci požádat. V případě, že je organizace způsobilá ve více sektorech, je možné žádat o akreditace ve více sektorech v návaznosti na obsah a zaměření Plánu Erasmus a plánovaných mobilit.

Organizace způsobilé žádat o akreditaci v oblasti vzdělávání dospělých naleznete v souboru ke stažení níže.

Žádosti o akreditace budou hodnoceny externími hodnotiteli na základě předem stanovených kritérií. Část Příručky pro hodnotitele na stránkách programu Erasmus+ je veřejná také pro žadatele o akreditaci. Všem žadatelům doporučujeme se s těmito informacemi seznámit.

Evropská komise také vydala Brožuru Akreditace Erasmus, která obsahuje základní informace o systému akreditací. Je ke stažení níže.