Další vzdělávání ve Zlínském kraji

29. srpen 2022
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Jana Galová
Další vzdělávání ve Zlínském kraji

V pátek 26. srpna se v prostorách Národního pedagogického institutu ve Zlíně konal kulatý stůl EPALE na téma Další vzdělávání ve Zlínském kraji. Setkání se zúčastnili zástupci vzdělavatelů, nestátních neziskových organizací, sociálních služeb i lektoři na volné noze.

Náplní akce bylo seznámení všech účastníků, diskuze a sdílení inspirativní praxe k tématům rozvoje dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji, předání informací o platformě EPALE, činnosti Domu zahraniční spolupráce a programu Erasmus+ včetně připravovaných výzev.

Více podrobností se dozvíte na platformě EPALE v článku Další vzdělávání ve Zlínském kraji.

EPALE – Elektronická platforma pro vzdělavatele dospělých v Evropě/ www.epale.cz

Projekt EPALE je realizován za finanční podpory Evropské komise a MŠMT ČR. Příjemcem grantu Epale National Support Services (NSS) je Dům zahraniční spolupráce.