Dům zahraniční spolupráce napomáhá mezinárodnímu vzdělávání

3. říjen 2022
Vzdělávání pro pedagogické pracovníky
Autor/ka článku: Helena Mráčková
Dům zahraniční spolupráce napomáhá mezinárodnímu vzdělávání

Od začátku dubna funguje ve Zlínském kraji Dům zahraniční spolupráce, jedna ze tří regionálních poboček národní agentury, která zatím sídlila pouze v Praze. Letos na jaře vznikly kanceláře také ve Zlíně, v Brně a v Olomouci. Proč? Aby se v území posílilo povědomí o mezinárodních vzdělávacích programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, které jsou plně hrazeny Evropskou unií a mohou se o ně zajímat zdaleka ne pouze školy, ale v podstatě všechny organizace, spolky, obce i kraje, které mají co do činění se vzděláváním.

„Název Erasmus+ si lidé automaticky spojují s výjezdy studentů vysokých škol do ciziny. Málokdo ale ví, že se rozšířil do všech vrstev vzdělávání: od mateřských škol až po dospělé, včetně seniorů. Evropská unie na tento záměr vyčleňuje značné finanční prostředky, v současném plánovacím období 2021-2027 je to zhruba 26 miliard EURO. Tyto peníze se rozdělují pro jednotlivé roky podle unijních priorit,“ konstatuje Šárka Pokorná, která zodpovídá za zlínskou pobočku Domu zahraniční spolupráce.

Tím, že národní agentura dlouho sídlila pouze v Praze, pro žadatele z okrajových regionů byla možnost dosáhnout na dotace poměrně vzdálena. Přesto Zlínský kraj patří k historicky aktivním a úspěšným žadatelům.

„Do mezinárodních projektů je v současné době zapojeno asi 60 procent středních a 40 procent základních škol. Chceme však stavět na příkladech dobré praxe a dosáhnout stoprocentního začlenění našich škol a podstatně rozšířit tuto nabídku i mimo školskou sféru. Účast v pilotním projektu a vznik regionální kanceláře proto považuji za důležitý krok. Jde nám o to zaštítit subjekty, které nemají dostatečné zkušenosti a kapacitu, aby mohly o projekty samostatně žádat,“ řekla radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová.

Příležitost pro lidi se zdravotním i sociálním znevýhodněním

Podle manažerky regionální kanceláře Šárky Pokorné se o projekty mohou zajímat muzea, knihovny, firmy se sociální zodpovědností, domovy důchodců, komunitní centra a v jiných částech republiky také věznice – aby lidé po výkonu trestu byli lépe uplatnitelní ve společnosti. „My jsme tady jako zástupci, konzultanti a zprostředkovatelé informací pro potenciální žadatele, abychom jim poradili, na co konkrétně, do kdy a jak mohou žádat,“ vysvětlila Šárka Pokorná a podotkla: „Naším zájmem je umožnit vycestovat i lidem s určitým zdravotním postižením nebo se sociálně ekonomickým znevýhodněním.“

Program Erasmus+ má dvě hlavní aktivity: Jednak tzv. mobility, jejichž cílem je, aby Češi mohli vyjet ven a inspirovat se zkušenostmi ze zahraničí, a naopak lidé zvenku se mohli naučit něco od nás. Druhou oblastí jsou tzv. partnerství pro spolupráci, kde kooperují organizace z minimálně dvou zemí.

Právě nyní je aktuální možnost odevzdávat grantové žádosti do 4. října. Další výzva bude vyhlášena na jaře 2023. Pokud se týká financování, projekty jsou plně hrazeny Evropskou unií. 80 procent nákladů je obvykle vyplaceno na začátku a zbývajících 20 procent na konci, při doložení všech dokladů. Žadatel musí mít vizi a my mu pomůžeme ji správně uchopit. Pořádáme také spoustu podpůrných seminářů a webinářů. Stačí, když se na nás lidé obrátí a rádi jim budeme k dispozici,“ dodala Šárka Pokorná.

Aktuální informace o nabídce Domu zahraniční spolupráce najdete na webu www.dzs.cz.

 

Zdroj: Zlínský kraj