Extra výzva Erasmus+ pro strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých

26. říjen 2020
Aktuality
Autor článku: Martina Němcová
Extra výzva Erasmus+ pro strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu navíc. Hlásit se do ní mohou instituce z oblasti vzdělávání dospělých, které chtějí navázat v rámci klíčové akce 2 tzv. strategická partnerství se zahraničními institucemi, a to partnerství pro kreativitu. Žádost je nutné podat do 29. 10. 2020

Žadatelem o partnerství pro kreativitu mohou být instituce z oblasti mládeže, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Délka trvání projektu se může pohybovat od 6 do 24 měsíců. Žádost je nutné podat do 29. 10. 2020 do 12 hodin bruselského času, a to v případě českých žadatelů u DZS (pokud je žadatelem partnerská instituce ze zahraničí, žádá u své národní agentury).

Cíle výzvy

  • zapojit organizace z oblasti formálního, neformálního a informálního vzdělávání spolu s těmi z tvůrčího a kulturního sektoru
  • stimulovat evropské povědomí a posilovat současné a budoucí generace k tomu, aby se staly úspěšnými inovátory
  • posílit dovednosti a schopnosti podporující tvořivost, podporovat tvůrčí potenciál vzdělavatelů dospělých a přispět tak k obnově kulturních a tvůrčích odvětví

Více informací k pravidlům nové výzvy naleznete v aktualizovaném programovém průvodci programu Erasmus+ na stranách 113-120. Průvodce je k dispozici v souboru ke stažení pod článkem.

Další informace na stránkách programu www.naerasmusplus.cz v sekci Vzdělávání dospělých nebo na níže uvedených kontaktech:

Ing. Lucie Kelblová, e-mail lucie(tečka)kelblova(zavináč)dzs(tečka)cz, tel.: +420 221 850 711

Bc. Petra Ševčíková e-mail petra(tečka)sevcikova(zavináč)dzs(tečka)cz, tel.: +420 221 850 710