Fulbright Teaching Excellence and Achievement

17. květen 2020
Vzdělávání pro pedagogické pracovníky
Autor článku: Martina Němcová
Fulbright Teaching Excellence and Achievement

Program Fulbright Teaching Excellence and Achievement (Fulbright TEA) je určen pro středoškolské učitele z vybraných zemí světa. Hlavním tématem programu pro školní rok 2020/2021 je mediální gramotnost pro 21. století. Program proběhne na vybrané americké univerzitě a potrvá šest týdnů. Příjem přihlášek uzavřen. Možnosti na další školní rok sledujte zde od listopadu 2020.

Vybraní učitelé se společně zúčastní vzdělávacích seminářů, podělí se o své zkušenosti s kolegy z jiných zemí a budou diskutovat se studenty americké hostující univerzity a se studenty amerických středních škol. Společně vytvoří akční plán s cílem posílit mediální gramotnost a kritické myšlení svých studentů i kolegů v domácích institucích.

Ve školním roce 2020/2021 proběhne program Fulbright TEA ve dvou termínech – na podzim 2020 a na jaře 2021.

Plánované aktivity

Vzdělávací semináře, např. projektová výuku, plánování hodin, využívání nových technologií ve výuce, školení učitelů.

Specializované semináře zaměřené na mediální gramotnost – předsudky a propaganda, dezinformace, rozvoj kritického myšlení studentů, mediální gramotnost a podpora občanské angažovanosti, role médií v demokratických společnostech, kybernetická bezpečnost.

Praktikum v tandemu s americkými středoškolskými učiteli v rozsahu nejméně 40 hodin, seznámení s chodem americké střední školy.

Osobní rozvoj účastníků a kulturní program – příležitost poznat kolegy z jiných zemí světa a dozvědět se více o problematice vzdělávání v jejich zemích.

Obsah grantu

Stipendium pokrývá všechny náklady na pobyt, tedy ubytování, stravné, pojištění, letenku a vízum do USA.

Požadavky

Uchazeč musí být středoškolským učitelem/učitelkou angličtiny, společenských věd, historie, mediální výuky, komunikace, žurnalistiky, práva nebo příbuzného oboru. Program není určen učitelům předmětů mimo specifikovanou kategorii.

Podrobné informace

Uchazeči, kteří budou pozváni na první výběrové kolo do pražské kanceláře Fulbrightovy komise, budou před pohovorem s výběrovou komisí skládat zkoušku z angličtiny The Test of English Language Proficiency (TELP). Test měří schopnost uchazečů komunikovat v americkém univerzitním prostředí.

 

Výběrové řízení

Výběr účastníků programu je dvoukolový. První kolo proběhne osobně koncem února, pravděpodobně ve čtvrtek 27. února, v kanceláři Fulbrightovy komise v Praze a pozváni budou uchazeči se silnými přihláškami. Druhé kolo organizuje zastřešující americká instituce The Fulbright Foreign Scholarship Board, která účastníky programu vybere na základě elektronických přihlášek a doporučení domácí Fulbrightovy komise s důrazem na maximální rozmanitost účastníků.

 

V případě dotazů k programu kontaktujte koordinátorku Kristýnu Džmuráňovou, dzmuranova@fulbright.cz, +420 222 718 452