Hospitační stáže v Bavorsku

6. prosinec 2022
Vzdělávání pro pedagogické pracovníky
Autor/ka článku: Tereza Habáňová, Dům zahraniční spolupráce
Hospitační stáže v Bavorsku

Bavorské státní ministerstvo vyučování a kultu nabízí učitelům/učitelkám německého jazyka nebo učitelům/učitelkám jiných předmětů s dobrou znalostí němčiny, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách v České republice, možnost uskutečnit hospitační stáž ve Svobodném státě Bavorsko.

Hospitace se mohou konat ve Svobodném státě Bavorsko na všeobecně vzdělávacích školách (allgemeinbildende Schulen) a na odborných školách (berufliche Schulen). Ti uchazeči, kteří mají partnerskou školu v Bavorsku v rámci výše uvedených škol a hodlají na této bavorské partnerské škole po domluvě s jejím vedením uskutečnit hospitační stáž, uvedou adresu této školy v níže uvedeném formuláři přihlášky.

Hospitační stáž v délce 2 týdny je nutné realizovat do konce kalendářního roku 2023 (stáž nelze prostřednictvím tohoto výběrového řízení realizovat v průběhu roku 2024!). Pokud uchazeč partnerskou školu nemá, bude mu bavorskou stranou vybrána (přidělenou školu již
nelze změnit!). Konkrétní program, podmínky hospitační stáže a termín si dohodnou vybraní účastníci s vedením příslušné bavorské školy individuálně.

Každý účastník obdrží na realizaci hospitační stáže od bavorské strany 375 EUR na pokrytí nákladů spojených s pobytem (částka je určena na částečné pokrytí nákladů na ubytování účastníka stáže!). Navýšení příspěvku nad 375 EUR není možné. Náklady na cestu a stravu si hradí účastníci sami. Doporučuje se sjednání komerčního připojištění na cestu a na pobyt (pojištění není zajištěno bavorskou stranou).

V případě Vašeho zájmu o hospitační stáž je třeba vyplnit elektronickou registraci a na adresu DZS zaslat poštou tyto písemné materiály:

  1. vyplněný formulář přihlášky německé strany (Bewerbungsbogen)
  2. motivační dopis (v německém jazyce)
  3. profesní životopis (v německém jazyce)
  4. potvrzení k přihlášce a souhlas ředitele školy s hospitační stáží opatřený razítkem školy

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.

Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést do 13. 1. 2023 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Dům zahraniční spolupráce
Tereza Habáňová
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Výběrové řízení proběhne do poloviny února 2023 a o jeho výsledku budou uchazeči informováni elektronicky.

Kontakt: Tereza Habáňová, tel.: 778 116 058, e-mail: tereza.habanova@dzs.cz nebo aia@dzs.cz.