Informace o možnosti změny formy uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného pro DVPP

11. květen 2020
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor článku: MŠMT
Informace o možnosti změny formy uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného pro DVPP

MŠMT  jako příslušný správní orgán pro udělování akreditací v systému DVPP oznamuje, že umožňuje realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) nově také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě oznámení akreditované vzdělávací instituce a za dalších podmínek. Současně však avizuje, že možnost změny formy uskutečňování vzdělávacího programu podle této informace skončí dnem 30. 6. 2020.

V souvislosti s opatřeními navazujícími na usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření podle Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a v souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření podle scénáře schváleného usnesením vlády č. 490 ze dne 30. 4. 2020 informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako příslušný správní orgán pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, že umožňuje realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě předchozího oznámení akreditované vzdělávací instituce a za podmínek uvedených níže. Tato oznámení MŠMT i nadále přijímá. Současně však avizujeme, že možnost změny formy uskutečňování vzdělávacího programu podle této informace skončí dnem 30. 6. 2020. Uvedený scénář je ovšem závislý na vývoji epidemiologické situace, a může být tedy aktualizován.

Pro možnost realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) nově také distanční formou za pomoci on-line technologií je nezbytné dodržet následující podmínky:

  1. Realizátor kurzů oznámí tuto změnu MŠMT, včetně upřesnění, o jaké kurzy (názvy programů, číslo jednací rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace vzdělávacímu programu) a období se bude jednat, a to na elektronickou adresu jedné z těchto oprávněných úředních osob: Mgr. Jindřiška Naušová, Mgr. Martina Ceehová, Mgr. Dagmar Němečková (e-mailová adresa je ve tvaru Jméno.Příjmení@msmt.cz).
  2. Realizátor kurzů poskytne MŠMT podle podmínky 1 současně vstupy do dané aplikace nebo LMS prostředí, aby oprávněné úřední osoby mohly být dané formě vzdělávání přítomny (on-line, např. webinář) a dopředu posoudit její didaktické zpracování (u LMS).​ Při realizaci e-learninové formy vzdělávání je nutno dodržet zveřejněný standard.
  3. E-learningovou formu nepovažuje MŠMT jako vhodnou tam, kde je cílem předávání a získávání dovedností (např. výtvarné kurzy).
  4. Změna formy nesmí mít podobu samostudia doporučených textů. Vždy musí být zpracováno konkrétní LMS prostředí nebo uvedena forma webináře (a kde bude následně uložen) či forma videokonference.
  5. Formu webináře nebo videokonference ap. lze realizovat v souvislé délce maximálně 90 minut nejvýše ve dvou těchto blocích za den. Bloky je nezbytné oddělit přestávkou v délce alespoň 1 hodiny.
  6. Je nezbytné, aby s touto změnou souhlasili všichni účastníci kurzu.
  7. MŠMT tuto změnu umožňuje pouze na dobu nezbytně nutnou.

Uvedené podmínky platí i pro prezenční části výuky u kombinované formy vzdělávání.

U všech forem výuky musí praktická část výuky nebo praxe vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě. Praktickou část výuky nebo praxi je tedy nutné odložit až do doby, kdy budou krizová opatření zrušena nebo zmírněna.

Závěrečné zkoušky vždy vyžadují přítomnost uchazečů u zkoušek. Z tohoto důvodu je nutné všechny druhy a typy závěrečných zkoušek odložit až do doby, kdy budou krizová opatření zrušena nebo zmírněna.