Informace pro SŠ: Úhrada nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb.

1. červen 2020
Národní soustava kvalifikací
Autor/ka článku: MŠMT
Informace pro SŠ: Úhrada nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb.