Informace pro střední školy: Úhrada nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb.

1. červen 2020
Národní soustava kvalifikací
Autor článku: MŠMT
Informace pro střední školy: Úhrada nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb.