“Intensive Study Visit course” a “BLP” v britském školství

19. květen 2017
Inspirace ze zahraniční spolupráce
Autor/ka článku: Jiřina Juříčková
“Intensive Study Visit course” a “BLP” v britském školství

Jiřina Juříčková z Gymnázia a Jazykové školy Zlín vycestovala na studijní návštěvu střední školy v anglickém Bournemouth a seznámila se se změnami v britském školství. 

Erasmus+ je úžasný program, který vám zcela určitě obohatí život. Já jsem díky klíčové aktivitě 1 měla možnost zúčastnit se kurzu „Intensive Study Visit”, jehož hlavní náplní byla studijní návštěva střední školy v anglickém Bournemouth a seznámení se se změnami v britském školství. Návštěva střední školy Bishop of Winchester Academy by vydala na samostatný článek, diskuse o změnách v britském školství byla více než zajímavá. Poměrně známou změnou je prodloužení povinné školní docházky z 16 do 18 let (elegantní řešení nezaměstnanosti mladých), další změnou je zavedení BLP. A to je právě to, co mě na mém pobytu nejvíce zaujalo a jednoznačně oslovilo.

BLP – Building Learning Power – je v podstatě pokus o změnu v přístupu škol k přípravě mladých na „nejistou, neustále se měnící” budoucnost. BLP je snaha pomoci mladým stát se lepšími žáky systematickým kultivováním jejich zvyků a přístupu k práci, aby byli schopni čelit nejistotě a obtížím s klidem, sebejistotou a kreativně a je založena na tvrzení, že učení se dá naučit.

Building Learning Power je založen na několika základních myšlenkách. První je, že účelem vzdělávání je příprava mladých na život po škole, ne pouze na testy a zkoušky ve škole. To znamená vybavit mladé lidi mentálně, emocionálně a sociálně tak, aby se nebáli výzev a uměli si poradit v nejistých nebo složitých situacích.

Druhou myšlenkou je víra, že tato příprava se rozhodně netýká pouze těch, u kterých se předpokládá, že u zkoušek a testů budou mít výborné výsledky, ale všech. Autoři BLP věří (a já s nimi), že je důležité pomoci mladým lidem objevit věci, které by opravdu chtěli ve svém životě dělat a ve kterých by byli dobří, a posílit jejich vůli a schopnosti svého cíle dosáhnout.

Další myšlenkou je přesvědčení, že 99% mladých lidí je schopno si vybudovat sebedůvěru, způsobilost a nadšení k práci. S tím je spojené přesvědčení o tom, že „praktická inteligence” není neměnná, není dána při narození, ale že je to něco, co se dá s pomocí vybudovat. A cílem BLP je vytvořit a šířit praktické návody a nápady, jak tuto „praktickou inteligenci” rozšiřovat efektivně.

V tak tradičním systému, jako je ten britský, je posun od zaměření se pouze na výsledky u mnoha různých typů národních zkoušek k zaměření se na podporu žáků a rozvoj jejich osobnosti tak, aby byli připraveni na složité životní situace, až téměř neuvěřitelný. Přijetí myšlenek Building Learning Power do velké míry závisí na vizi školy a síle jejího lídra, začlenění BLP do práce školy a učitelů není krátkodobá záležitost, výsledky se neobjevují ze dne na den a nedají se změřit tak snadno, jako jedničky nebo body u zkoušky. Přesto je více a více škol ve světě bere za své a řídí se jimi.

Osobně si myslím, že by tento přístup mohl být cestou, jak co nejlépe pomoci mladým lidem volit správnou školu, práci, která je bude bavit, a budou ji dělat dobře, jak je připravit na život po škole. Mám tři publikace, čtu dál a ráda se podělím o další myšlenky, poznatky, názory.

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg