Jak motivovat dospělé ke vzdělávání ve Zlínském kraji

27. červen 2023
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Jak motivovat dospělé ke vzdělávání ve Zlínském kraji

Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 14. září do Zlína. Projekt Evropská agenda pro učení dospělých Národního pedagogického institutu České republiky zve na seminář, který se zaměří na to, jak motivovat dospělé k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení ve Zlínském kraji.

Datum konání: 14. září 2023
Místo konání: Krajské pracoviště NPI ČR Zlín (Potoky 267, Zlín)

Program:

8:30–9:00 Registrace účastníků
9:00–9:10 Zahájení a úvodní slovo | Jan Brůha | Evropská agenda pro učení dospělých
9:10–11:00 Příklady dobré praxe od vzdělavatelů ze Zlínského kraje:

  • Mikrocertifikáty – vzdělávání budoucnosti? | Martina Němcová | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • AI ve vzdělávání dospělých | Jaromír Světlík | Národní pedagogický institut ČR
  • Posilování vztahů v rodině jako nástroj k rozvoji potenciálu jejích členů | Michaela Straková | Centrum pro rodinu Zlín
  • Pět klíčových bariér k dalšímu vzdělávání | Aleš Velísek | Recruitment Factory
  • Motivace dospělých ke vzdělávání a profesnímu růstu | Jana Galová | Zlínský kraj

11:00–11:20 Přestávka na kávu
11:20–13:00 Diskuze ve skupinách na následující témata:

  • Na jaké překážky narážíte při motivování dospělých ke vzdělávání?
  • Jak nalákat dospělé ke vzdělávání?
  • Jak může regionální spolupráce napomoci motivování dospělých?

13:00–13:30 Neformální diskuze a závěr semináře

Pro účast se prosím zaregistrujte.