Konání zkoušek a kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikací při epidemiologické situaci

25. červen 2020
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: MŠMT
Konání zkoušek a kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikací při epidemiologické situaci

Konání zkoušek z profesních kvalifikací, kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů lze v rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci realizovat od 8. 6. 2020 do odvolání v počtu nejvýše 500 osob.

Výše uvedené opatření umožňuje pořádat vzdělávací akce za dodržení následujících povinných opatření:

  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých a je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.

Organizace vzdělávacích akcí včetně zkoušek by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, lépe plánovat harmonogram zkoušek, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků.

Je nutné maximálně dbát na principy ochrany zdraví jako základního principu při přípravě i realizaci vzdělávacích akcí.

Stejně tak je nezbytné omezit provozování veřejných činností a služeb spojených s vyšší produkcí kapének a aerosolu, jako jsou bazény, koupaliště, společné sprchy, sauny, wellness centra. Je nezbytné kontrolovat místa s velkým nahromaděním osob, při kterém je daleko snazší přenos nákazy. Tím spíše toto pak platí v případě činností epidemiologicky závažných, jako jsou kadeřnictví, pedikúra, manikúra nebo solárium či kosmetické nebo masérské služby.

Znění celého opatření naleznete v souboru níže.

Je-li rekvalifikační vzdělávání zabezpečováno prostřednictvím Úřadu práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je nutné respektovat podmínky, které stanoví Generální ředitelství Úřadu práce (www.uradprace.cz) a MPSV (www.mpsv.cz).