Konání zkoušek z profesních kvalifikací a v rekvalifikacích s ohledem na krizová opatření vlády ČR

20. březen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: MŠMT
Konání zkoušek z profesních kvalifikací a v rekvalifikacích s ohledem na krizová opatření vlády ČR

Vyjádření  MŠMT pro oblast konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích: Zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích je nutné odložit s ohledem na Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o zákazu volného pohybu osob.

 

Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 (odkaz vede na stránky vlády ČR) o přijetí krizového opatření až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Konání zkoušek z profesních kvalifikací nelze podřadit pod žádnou z výjimek ze zákazu volného pohybu osob. Citované usnesení vlády neupravuje výjimku pro konání zkoušky z profesní kvalifikace, byť by se jednalo o jednu z možností získání odborné způsobilosti pro získání živnosti nebo doložení odborné způsobilosti podle speciálního zákona. (Stejně, jako je zakázáno vzdělávání ve školách, které také umožňují získání odborné způsobilosti).

V případě dotazů k profesním kvalifikacím autorizovaným u MŠMT kontaktní osoba:

Mgr. Dana Mikšíková, dana.miksikova@msmt.cz