Konzultační den Erasmus+ ve Zlíně

5. březen 2024
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Jana Cenková
Konzultační den Erasmus+ ve Zlíně

Máte zájem uspořádat vzdělávací výjezd pro dospělé? Chtěli byste navázat partnerství se zahraniční organizací a sdílet svoje zkušenosti, vyvíjet nové metody a postupy? Ve čtvrtek 14. března 2024 proběhne pod záštitou Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve Zlíně konzultační den k možnostem zapojení se do programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých.

Zveme na nezávaznou konzultaci kteroukoliv neziskovou organizaci, která v kraji působí v oblasti vzdělávání dospělých a která má chuť uspořádat vzdělávací mobilitu pro dospělé účastníky vzdělávání nebo má zájem o navázání partnerství se zahraniční organizací s cílem sdílet svoje zkušenosti, společně vyvíjet nové metody, postupy apod. V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat u Domu zahraniční spolupráce o grantovou podporu právě těchto aktivit.

Kdy: 14. března 2024, 13:30 – 17:00

KdeRegionální kancelář Domu zahraniční spolupráce pro Zlínský kraj, Potoky 267, 760 01 Zlín (Pobočka se nachází v 2. patře budovy Národního pedagogického institutu)

Zájemce o konzultaci prosíme o potvrzení účasti prostřednictvím formuláře na webu DZS.

Účast na akci je zcela zdarma.

V případě dotazů se obracejte na e-mail nikola.peckova@dzs.cz.

Více informací o programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých najdete na webu Domu zahraniční spolupráce.