Letní instituty amerických studií pro středoškolské učitele a administrátory

4. leden 2023
Vzdělávání pro pedagogické pracovníky
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Letní instituty amerických studií pro středoškolské učitele a administrátory

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro účast na Letních institutech amerických studií v rámci programu Study of the U.S. Institutes (SUSIs). Stipendia jsou určena pro středoškolské učitele a administrátory. Vhodnými uchazeči jsou ti, kteří se podílejí na koncipování výuky v příslušných oborech vzdělávání.

Cílem programu SUSIs je zvýšení úrovně výuky zaměřené na Spojené státy americké v zahraničí. Letní instituty jsou koncipovány jako platforma pro intenzivní vzdělávání vyučujících a dalších pracovníků na vybraných univerzitách v USA, jejich součástí jsou přednášky, semináře, diskuse a exkurze do dalších měst a relevantních institucí.

Délka

5 týdnů v letních měsících

Výše stipendia

Náklady na stravu a ubytování, cestovné, zdravotní pojištění, příspěvek na kulturní aktivity, nákup knih i jiných studijních materiálů i jejich zaslání zpět do domovské země.

Přihlášky přijímá Fulbrightova komise elektronicky na semancova@fulbright.cz. Přihlášku a podrobné informace o Letních institutech naleznete v souborech ke stažení v letáku ke stipendiu.

Termín pro podání přihlášek je 10. leden 2023

Témata letních institutů 2023

  • Americká studia prizmatem demokracie a občanství (pro učitele)
  • Vývoj individuálních práv a společenských povinností v dějinách USA (pro učitele)
  • Sociokulturní porozumění, společenství nepředpojatého vzdělávání, diverze a inkluze v americkém vzdělávacím systému a společnosti (pro administrátory)

Více informací

Přehled informací o letních institutech naleznete také na stránkách Fulbrightovy komise a na stránkách amerického administrátora programu Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State. V případě dotazů kontaktujte Fulbrightovu komisi na tel. 776 870 449 nebo e-mailem na semancova@fulbright.cz.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce