Letní školy pro učitele či ředitele středních škol

21. září 2022
Vzdělávání pro pedagogické pracovníky
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Letní školy pro učitele či ředitele středních škol

Nově je vyhlášen program SUSI – Summer Institute for American Studies 2023. Letní školy pro učitele/učitelky středních škol či ředitele/ředitelky středních škol proběhnou od června 2023 na vybraných amerických univerzitách.

Vyžaduje se výborná znalost anglického jazyka. Vhodnými uchazeči jsou ti, kteří se podílejí na koncipování výuky v příslušných oborech vzdělávání. Letní škola je zaměřena na americká studia, součástí výuky není oborová didaktika. Od uchazečů/uchazeček se očekává přesvědčivé zdůvodnění žádosti a popis uplatnění získaných poznatků ve vlastní pedagogické praxi. Absolventi/absolventky jiných Fulbrightových programů se hlásit nemohou.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 10. ledna 2023. Detailní informace o podmínkách, požadavcích a postupu podání žádosti jsou k dispozici  na webu Fulbright.cz

 

Zdroj: MŠMT