Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy

24. únor 2020
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor článku: Aleš Durďák
Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy

V rámci akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Vám nabízíme certifikované školení Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy (MSMT- 32038/2017-1), zaměřené na mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků.

Je to možnost, jak se seznámit s příležitostmi digitální doby. Jsou to potřebné dovednosti jak na sebe upozornit a vzbudit zájem uchazečů o studium.

  • Komplexní souhrn poznatků z probíraných oblastí, kde se propojuje teorie s praxí.
  • Nabídka školení z oblasti mediální prezentace pro střední školy je svým obsahem aktuálně ojedinělou v rámci českého školství.
  • Teorie školení je doplněna o řadu případových studií  a poznatků z praxe. To utváří jedinečnou sondu do probírané látky.
  • Školení je doplněno o doplňující podklady v podobě tištěné knihy, sady školicích videí a tematicky zaměřených článků.
  • Na certifikované školení navazuje celoroční vzdělávací program, do něhož je možné vstoupit po absolvování školení.

Možnost registrace a další informace naleznete na webu www.upschool.cz.

Na dané téma vychází také kniha s názvem Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích.  Kniha je prvním uceleným materiálem věnujícím se cíleně školám a jejich prezentaci na sociálních sítích a v médiích.

Jejím autorem je Aleš Durďák, který je rovněž lektorem akreditovaného vzdělávacího programu a jehož si můžete poslechnout v podcastech o komunikaci, technologiích a práci na dálku.