Mezinárodní seminář v Irsku pro zájemce o akreditace v oblasti vzdělávání dospělých

3. duben 2023
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Šárka Pokorná, Dům zahraniční spolupráce
Mezinárodní seminář v Irsku pro zájemce o akreditace v oblasti vzdělávání dospělých

TCA seminář s názvem Accrediation in Erasmus+ se bude konat od 22. do 25. května v Dublinu. Seminář je určen pro zájemce o akreditace v projektech mobilit.

Primárním cílem semináře je připravit účastníka na podání kvalitní žádosti o akreditaci. Sekundárním cílem je, aby alespoň 70 % žadatelů získalo akreditaci.

Více informací k semináři najdete na www.salto-et.net. Přihlášení je možné rovněž přes portál SALTO do 14. dubna 2023.