Nabídka zahraničních studijních výzkumných pobytů a letních kurzů pro začátek letošního roku

21. leden 2021
Autor článku: Akademická informační agentura
Nabídka zahraničních studijních výzkumných pobytů a letních kurzů pro začátek letošního roku

I v roce 2021 pokračuje příjem přihlášek na studijní nebo výzkumné pobyty a letní kurzy nabízené studentkám a studentům a vyučujícím na VŠ na základě bilaterálních dohod. Žádosti lze podávat v níže uvedených termínech do kanceláře Akademické informační agentury (AIA). Nejbližší termín je 31. leden 2021 pro letní školy v Lotyšsku.

Název každé země je odkaz na stránky Akademické informační agentury, kde se dozvíte detailní informace:

  • Lotyšsko: Zájemci z řad VŠ studentů a učitelů se mohou do 31. ledna ucházet o 2 místa na tematicky a oborově zaměřených letních školách. Kurzy se konají v angličtině.
  • Polsko: Polonistům (případně studentům středoevropských studií se zaměřením na polštinu) i letos nabízíme 12 míst na letních kurzech polského jazyka a kultury. Zájemci z řad studentů BSP, MSP, DSP a akademických pracovníků se mohou též ucházet o stipendia na studijní či výzkumné pobyty. Přihlášky přijímáme do 16. února.
  • Slovensko nabízí 10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP a 5 míst na přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky. Přihlášky lze podávat do 19. února.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku ve školním roce 2021/2022. O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi nebo studenti posledního ročníku pedagogických fakult. Vítána je aprobace ČJ – NJ nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí NJ (na úrovni B1-B2). Uzávěrka příjmu elektronicky i poštou zaslaných přihlášek je 31. březen.