Nové standardy pro akreditaci studií v systému DVPP

24. září 2020
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor/ka článku: MŠMT
Nové standardy pro akreditaci studií v systému DVPP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo tři nové standardy pro akreditaci studií v systému DVPP: pro tzv. studia učitelství (DPS) a pro studia k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT a v oblasti environmentální výchovy.

Akreditační komise zahájí posuzování žádostí podle těchto nových standardů od svého jednání dne 20. listopadu 2020 (tj. poprvé pro žádosti podávané v rámci příjmu žádostí 5.10.–16.10.2020).

Upozorňujeme, že při předložení programu k akreditaci je nezbytné uvést konkrétní témata (učivo), upřesnit jejich obsah, stanovit dílčí hodinovou dotaci a přiřadit lektory přednášející dané téma. V případě kombinované formy vzdělávání je potřebné upřesnit témata realizovaná v prezenční formě a témata realizovaná v distanční formě s umožněním vstupu do daného LMS prostředí.

Standardy jsou ke stažení níže.