Novinky v oblasti akreditace rekvalifikačních kurzů „Český jazyk pro cizince“

2. březen 2023
Rekvalifikace
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Novinky v oblasti akreditace rekvalifikačních kurzů „Český jazyk pro cizince“

Na základě potřeb trhu práce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akredituje rekvalifikační kurzy Český jazyk pro cizince: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz“. Od 1.3.2023 jsou nově udělovány i akreditace na rekvalifikační kurz „Český jazyk pro cizince – pro pokročilé“. Bližší informace o akreditaci těchto kurzů (např. jejich učební plán, rozsah a další náležitosti žádosti o akreditaci) naleznete pod níže uvedenými odkazy.

Bližší informace o akreditaci obou kurzů, jejich učební plán, rozsah a další náležitosti žádosti o akreditaci naleznete v souborech ke stažení.

Nejčastější otázky a odpovědi

1)    Kdo může o akreditaci zažádat? Musí to být vzdělávací instituce nebo třeba živnostník, co učí český jazyk?

O akreditaci rekvalifikačního programu může zažádat jakákoliv fyzická či právnická osoba, které má oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb (fyzické osoby tedy musí mít platný živnostenský list na provozování volné živnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání“).

2)    U těchto kurzů se mají vyplňovat žádosti o akreditaci směřující k profesní kvalifikaci nebo čisté rekvalifikaci?

Žádost o akreditaci musí být zpracována podle již vytvořeného sylabu k těmto kurzům, což zájemcům o akreditaci velmi zjednodušuje vyplnění žádosti o akreditaci. Všichni žadatelé musí splnit veškeré požadavky uvedené ve vyhlášce č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Žádost o akreditaci těchto kurzů se předkládá na formuláři “Žádost o akreditaci – čistá rekvalifikace”, který je ke stažení ZDE

3)    Je kurz určen pro všechny cizince nebo jen pro Ukrajince?

Kurz je určen pro všechny cizince, kteří se chtějí naučit český jazyk.

Konkrétní vstupní požadavky na účastníky kurzu si stanovuje vzdělávací zařízení, které si žádá o konkrétní akreditaci.

4)    Je možné kurz učit v ukrajinštině, popř. v jiném cizím jazyce?

Ne, všechny rekvalifikační kurzy musí probíhat v českém jazyce. V českém jazyce musí být realizovány i závěrečné zkoušky.

5)    Co je výstupem z tohoto kurzu?

Na závěr tohoto typu kurzu se skládá závěrečná zkouška dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., výstupem je „Osvědčení o rekvalifikaci“, jehož náležitosti upravuje uvedená vyhláška (vzor osvědčení je součástí žádosti o akreditaci).

Žádný z uvedených kurzů nepřipravuje na zkoušku k získání trvalého pobytu, ani na zkoušky různých úrovní (A1, B1 apod.).

6)    Jak je to s cenou kurzu? Tu si každý stanoví sám?

Cenu rekvalifikačního kurzu stanovuje vlastník udělené akreditace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy cenu nijak nereguluje.

7)    Budou moci cizinci (např. Ukrajinci) žádat o proplacení kurzu?

Rekvalifikační kurzy mohou být hrazené z aktivní politiky zaměstnanosti nebo Operačního programu zaměstnanost. Vlastní realizaci rekvalifikačních kurzů má v gesci síť úřadů práce, které nezaměstnaným evidovaným na úřadech práce toto financování mohou zajistit. Bližší informace o realizaci rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané evidované na úřadech práce Vám sdělí příslušný úřad práce.

8)    Poskytuje Ministerstvo školství na tyto kurzy nějaké granty nebo dotace?

Ne, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádné granty ani dotace na rekvalifikační kurzy neposkytuje.

 

Zdroj: MŠMT ČR