Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému DVPP

19. březen 2021
Pro vzdělavatele dospělých
Autor článku: MŠMT
Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému DVPP