Otevřeně o revizi – ptejte se na to, co vás zajímá

6. únor 2023
Aktuality
Autor/ka článku: NPI ČR
Otevřeně o revizi – ptejte se na to, co vás zajímá

Potřebujete si některé věci týkající se revize Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ujasnit? Máte otázku, na kterou jste zatím nenašli odpověď? Nebo se pouze chcete dozvědět, co se právě děje v revizi RVP ZV? Připojte se k neformálnímu setkání 7. února od 18 h a ptejte se napřímo Kateřiny Lichtenberkové, Kamila Ubra či Jana Jiterského.

Kdy: 7. 2. 2023 od 18 hodin

Kde: Zoom

Proč je třeba revidovat RVP ZV?

Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP ZV se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti a nové výzvy. Přesto RVP ZV zatím procházel jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční. Máme už řadu informací o tom, jak se (ne)změnila výuka ve školách po předchozí reformě, a o výsledcích našich žáků. Bezprostředním impulzem k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je Strategie 2030+, přijatá vládou v roce 2020.

 

Co revize přinese žákům? 

Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků na konci základního vzdělávání nebudou tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by mělo umožnit více individualizovat učení. Věříme, že se spolu s chystanými změnami ve vzdělávání změní i atmosféra ve školách a že mezi učiteli, žáky a rodiči bude panovat větší pohoda. Věříme, že se tyto cíle vzájemně podporují. Poučili jsme se a víme, že 1. září 2024 nelze očekávat zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+.

Co revize přinese učitelům?

Nové RVP přinesou především provzdušnění a zpřehlednění učiva, zároveň také jednoznačněji formulované cíle a vymezení požadovaného obsahu. Spolu s tím bude také poskytována podpora v podobě snadno využitelných a ověřených metodických materiálů jak pro plánování výuky, tak pro práci v hodinách a ověřování výsledků vzdělávání. Učitelky a učitelé tak budou moci lépe využívat prostor, který jim RVP dává, a přizpůsobovat výuku potřebám dětí, školy i sebe.

 

Zdroj: NPI ČR, https://velke-revize-zv.rvp.cz/