Práce s portálem a přihlášení

Práce s portálem a přihlášení

Registrace a přihlášení do portálu

 • Registrace do našich portálů je možná po vyplnění registračního formuláře.
 • K této registraci slouží zelený blok s tlačítkem a výzvou k registraci, zobrazený v různých místech našich stránek.
 • Registraci dokončíte přes odkaz, který Vám bude doručen na Vámi zadaný e-mail. Pokud e-mail neobdržíte cca do 5 minut, zkontrolujte nevyžádanou poštu. V odkazu si zvolte Vaše heslo, případně ponechejte heslo vygenerované systémem a potvrďte tlačítkem Vytvořit nové heslo.
 • Na některých portálech může registrace podléhat schvalování administrátory webu, protože je určena pouze pro pověřené pracovníky škol, úřadů či firem.
 • Po registraci (či přihlášení) jste automaticky přesměrováni do vašeho uživatelského profilu, ve kterém můžete upravovat či vytvářet váš povolený obsah (inzerce volných míst, vzdělávací akce apod.). V této administraci jsou důležité položky v levém menu.
 • Že jste správně přihlášení poznáte podle toho, že v zeleném tlačítku „Přihlášení“ v hlavičce webu uvidíte své jméno, resp. jméno, které jste při registraci zadali.
 • POZOR! Uživatelské jméno a přihlašovací e-mail musí být vždy jedinečný. Pokud se pokusíte založit nový účet na již před tím registrovaný e-mail či přihlašovací jméno, systém vám to neumožní.

Přihlášení do systému a obnova hesla

 • Do redakčního systému se jednoduše přihlásíte kliknutím na zelené tlačítko „Přihlášení“ v hlavičce webu.
 • Poté budete přesměrování na stránku s formulářem, do kterého zapíšete své přihlašovací údaje.
 • Ve stejném formuláři je možnost i resetovat své heslo v případě, že jste jej zapomněli.
 • POZOR! Systém automaticky eviduje neplatné pokusy o přihlášení. Po určitém počtu neplatných přihlášení systém Váš účet zablokuje a nebudete jej moci 15 minut používat. Pokud se Vám ani po této době nepodaří přihlásit, kontaktujte administrátory portálu.

Uživatelský dashboard (profil po přihlášení)

 • Po přihlášení do svého účtu budete přesměrováni do tzv. uživatelského dashboardu – rozhraní, ve kterém můžete přidávat obsah či editovat již vytvořený (např. přidávat vzdělávací akce nebo editovat Vaši firmu).
 • Veškeré aktivní ovládací prvky uvidíte v levé části dashboardu.
 • V Přehledu vidíte Váš již vytvořený obsah.

Správa profilů institucí a vzdělávacích akcí

 • Každá vzdělávací instituce má svého správce, který je oprávněn upravovat jeho obsah a přidávat či měnit jednotlivé akce.
 • Tento správce může být vždy pouze jeden! Pokud tedy chcete sdílet správcovství s více uživateli, doporučujeme vytvořit univerzální přihlášení např. na e-mail info@vasefirma.cz
 • Profil instituce s konkrétními akcemi jsou totiž propojeny právě přes tento správcovský účet.
 • Vytvoření profilu nové vzdělávací instituce:
  • Vytvořte si na portálu účet!
  • Vytvořte v rozhraní svého účtu profil (stránku) své instituce.
  • POZOR! Tento profil nebude aktivní (viditelný), dokud ho neschválí administrátoři portálu.
  • Pokud je již na portálu Vaše instituce založena, vytvořte si účet a požádejte administrátory portálu (redakce@zkola.cz) o propojení Vašeho účtu a Vaší instituce.
  • Po schválení či propojení můžete přidávat své vzdělávací akce a editovat profil své instituce.