Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací
Kdo může být žadatelem o konání zkoušky z profesních kvalifikací?

Kdo může být žadatelem o konání zkoušky z profesních kvalifikací?

Informace k realizaci zkoušek z profesních kvalifikací – vstupní předpoklady pro žadatele o konání zkoušky na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, na jehož základě se realizují zkoušky z…