Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací
Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací

Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky.