Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací
Pro žadatele o udělení autorizace

Pro žadatele o udělení autorizace

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.”).