Zajímavé články a vzdělávací projekty

Zajímavé články a vzdělávací projekty
Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů

Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů

MŠMT na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo připravují k získání konkrétních pracovních dovedností. Jedná se o tyto…