Profesní kvalifikace v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

17. září 2018
Národní soustava kvalifikací
Autor/ka článku: Martina Němcová
Profesní kvalifikace v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Koordinátor dobrovolníků, Hlavní vedoucí zotavovací akce, Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže a další profesní kvalifikace v oboru jsou nyní zařazeny do systému Národní soustavy kvalifikací.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém stavějící na profesních kvalifikacích, které jako prvek dalšího vzdělávání přináší zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Na jeho základě mohou být občanům uznávány jejich skutečné znalosti a dovednosti získané ve škole, v neziskové organizaci, v praxi, v kurzu nebo samostudiem.

Profesní kvalifikace jsou popisovány v Národní soustavě kvalifikací na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

V letech 2014–2015 v návaznosti na projekty Klíče pro život a K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání byly schváleny následující profesní kvalifikace (PK) v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže (odkazy v názvech PK vedou na stránku NSK):

Koordinátor dobrovolníků

Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže

Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzvautorizovaných osob, což jsou fyzické nebo právnické osoby, které získají pro konkrétní profesní kvalifikaci autorizaci, což je oprávnění k přezkušování žadatelů, vydané příslušným ministerstvem (tzv. autorizujícím orgánem).

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz