Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek od 14. 3. 2022

14. březen 2022
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: MŠMT
Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek od 14. 3. 2022
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření č. j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN , a to s účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. do odvolání:

Na základě tohoto mimořádného opatření již není nutné při pořádání vzdělávacích akcí a zkoušek dodržovat opatření týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN na stránkách Ministerstva zdravotnictví.