Rozvoj dalšího vzdělávání a dovedností dospělých pohledem odborů a zaměstnavatelů a možnosti jeho financování

13. září 2021
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Českomoravská konfederace odborových svazů
Rozvoj dalšího vzdělávání a dovedností dospělých pohledem odborů a zaměstnavatelů a možnosti jeho financování

Českomoravská konfederace odborových svazů v partnerství se Svazem průmyslu a dopravy ČR organizuje online diskusní fóra, kde bude představen Návrh koncepce dalšího vzdělávání pro Českou republiku a možnosti financování rozvoje dovedností optikou nových víceletých finančních rámců pro období 2021-2027. Účast na diskusním fóru je otevřena všem.

Diskusní fóra se uskuteční online prostřednictvím MS Teams v následujících termínech:

 • Praha, 15.9.
 • Královehradecký kraj, 16.9.
 • Plzeňský kraj, 24.9.
 • Ústecký kraj, 15.10.
 • Jihomoravský kraj, 20.10.
 • Karlovarský kraj, 29.10.
 • Zlínský kraj, 11.11.
 • Pardubický kraj, 12.11.
 • Jihočeský kraj, 25.11.
 • Moravskoslezský kraj, 26.11.
 • Olomoucký kraj, 8.12.
 • Závěrečné diskusní fórum, 15.12.

Akce začíná vždy v 9:30 h a končí ve 12:05 h. Podrobný program je připojen níže, zásadní body programu jsou následující:

Společná doporučení odborů (ČMKOS) a zaměstnavatelů (SP ČR) pro rozvoj dalšího vzdělávání a dovedností dospělých – představení Návrhu koncepce, Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy.

Národní plán obnovy: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (2022-2025), Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Operační program OPZ+ (2021–2027), Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Operační program Jan Amos Komenský (2021–2027), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Erasmus+ (2021-2027), Dům zahraniční spolupráce.

Z online diskusních fór nebude pořizován žádný audiovizuální záznam. Pro účast je nutné se registrovat prostřednictvím online formuláře.

V případě dalších dotazů a upřesnění neváhejte prosím kontaktovat Lukáše Němce, poradce pro oblast vzdělávání, e-mail: nemec.lukas@cmkos.cz

Českomoravská konfederace odborových svazů v partnerství se Svazem průmyslu a dopravy ČR vypracovala Návrh koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů, který má ambici stát se programovým východiskem pro odbory a zaměstnavatele v oblasti dalšího (profesního) vzdělávání v České republice. Posílení adaptability zaměstnanců a zaměstnankyň a strategický rozvoj dovedností a znalostí dospělých pro (staro)nový svět práce stojí v samotném srdci Návrhu koncepce. Jaké jsou pilíře Návrhu koncepce? Co znamená sdílená zodpovědnost? Co chceme oživit a co nového navrhujeme? Kde vidíme silná a slabá místa Návrhu koncepce?

Sociální partneři však nejsou jediní, kteří věří, že je třeba akcelerovat veřejnou debatu o adaptabilitě zaměstnanců a úrovni jejich dovedností ve světě, kde jedinou jistotou je nejistota. Rozvoj dovedností dospělých v celoživotní perspektivě je důležité téma pro český stát, který se chce stát „The Country For The Future“. Jak se tato důležitost propisuje do nových víceletých finančních rámců pro období 2021-2027, v nichž bude mít Česká republika šanci čerpat z rozpočtu Evropské unie řádově miliardy českých korun na rozvoj dovedností. Co se chystá, na co se připravit? A už jste slyšeli o Národním plánu obnovy?