STEM v Turecku: podpora nadaných a překonávání zažitých stereotypů

1. prosinec 2016
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Martina Němcová
STEM v Turecku: podpora nadaných a překonávání zažitých stereotypů

Turecký vzdělávací systém je založen na motivaci k úspěchu a k dosažení co nejvyššího možného stupně vzdělání.

Vzdělávací systém v Turecku byl ustaven v souladu s Atatürkovými reformami po válce Turecka za nezávislost. Jde o centrálně řízený systém, který kontroluje Ministerstvo národního vzdělávání. Střední vzdělávání zde trvá 3 roky a poslední čtvrtý rok je věnován studiu angličtiny. Matematika a přírodní vědy jsou zde vyučovány v angličtině. Na některých školách jsou tyto předměty vyučovány také němčině, nebo ve francouzštině.

Turecký vzdělávací systém je založen na motivaci k úspěchu a k dosažení co nejvyššího možného stupně vzdělání. Zvláštní péče je věnována nadaným žákyním a žákům, například veVědeckých středních školách, což jsou veřejné školy pro nadané žákyně a žáky v oborech přírodních věd.

Nejrozšířenější institucí pro vzdělávání a podporu nadaných jsou Vědecká a umělecká centra. První bylo otevřeno v Ankaře v roce 1995. Pro přijetí dítěte do Centra je stanoven požadavek vstupních testů inteligence a přijímány jsou děti, jejichž výsledek je 130 a více. V Turecku nyní funguje 83 Center v 69 městech. Centra úzce spolupracují s veřejnými i soukromými školami přes školské úřady. Jde o veřejné školy, které poskytuji bezplatné vzdělávání nadaným, rozšiřují učivo běžné školy, kam dítě dochází, zejména v oblasti cizích jazyků, přírodních věd a technických předmětů. Vědecká a umělecká centra děti navštěvují odpoledne, po škole.

Univerzitní instituce usilují o maximální možné propojení s trhem práce, další prioritou je výzkum zejména v oblasti přírodních věd.

Největší výzvou pro Turecko v oblasti výuky STEM oborů je přilákat ke studiu více mladých žen. Podle průzkumu realizovaného pro tento projekt, je v Turecku 9,4% negramotných žen (oproti 1,9% negramotných mužů). Pokud jde o studium přírodních a technických oborů, na středních školách jsou mladé ženy zastoupeny pouhými 14%. Na trhu práce nachází uplatnění v oblasti oborů STEM 71,5% mužů a 30,8% žen. Turci sami přiznávají, že nejprve je nutná změna v myšlení dívek a mladých žen, protože samy si tradičně tyto obory nevybírají. Jednou z národních iniciativ je projekt Girls in STEM (www.gisproject.org), kterou inicioval profesor Aziz Sancar poté, co v roce 2015 získal Nobelovu cenu za chemii. Cílem této iniciativy je mimo jiné zvyšovat povědomí dívek o globálním vzdělávání a informatice, povzbudit dívky, aby zvážily oblasti STEM při plánování své budoucnosti a pomoci studentkám získat sebevědomí v matematice a vědě.

 Kardelen Koleji: Jsou nám 4 roky. Po hodině angličtiny máme hodinu šachů.

DSC_0743.JPGDSCF3370.JPG

Studijní cesta se uskutečnila v rámci projektu Erasmus+ ‚The STEM Engagement Europe’, který realizuje Zlínský kraj ve spolupráci s vybranými středními školami v kraji.

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg