Studijní a výzkumné možnosti v zahraničí pro VŠ studentky a studenty a akademické pracovníky 

26. říjen 2020
Vzdělávání pro veřejnost
Autor článku: Akademická informační agentura
Studijní a výzkumné možnosti v zahraničí pro VŠ studentky a studenty a akademické pracovníky 

Nabídka studijních a výzkumných možností v zahraničí pro studentky a studenty veřejných VŠ a akademické pracovníky v akademickém roce 2021/22.

Nabídku studijních a výzkumných možností v partnerských zemích pro studenty veřejných VŠ a akademické pracovníky v akademickém roce 2021/2022 najdete v přehledném katalogu, který vydala Akademická informační agentura při Domu zahraniční spolupráce. Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené bilaterální dohody, ve kterých se partneři zavazují prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy. Státy za tímto účelem každoročně nabízejí partnerské straně stipendia na pobyty pro studenty bakalářských, magisterských nebo doktorandských programů, letní jazykové kurzy a výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ pedagogy.

Informace v katalogu jsou přehledně rozděleny podle jednotlivých zemí, u každé země je uvedeno vše podstatné – např. výše stipendia, délka pobytu, počet stipendijních míst, která jsou k dispozici, termín odevzdání přihlášek, seznam potřebných dokumentů apod.

Katalog je ke stažení níže.