Studijní návštěva EPALE 2023 “Dobrá praxe v kulturním vzdělávání v Holandsku

9. únor 2023
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Studijní návštěva EPALE 2023 “Dobrá praxe v kulturním vzdělávání v Holandsku

EPALE Česká republika vyhlašuje výzvu pro osoby pracující v oblasti kulturního vzdělávání k účasti na odborné studijní návštěvě 2023 “Dobrá praxe v kulturním vzdělávání v Holandsku”, kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce v rámci projektu EPALE: Networking Visits. Vybraným účastníkům bude zajištěno proplacení cestovních nákladů včetně ubytování.

Téma: Nové přístupy a dobrá praxe v kulturním vzdělávání

Jaké zkušenosti a jaké nástroje lze přenést do České republiky? Výzva je určena lidem, kteří se aktivně či metodicky zabývají kulturním vzděláváním na území ČR. Jedná se o pracovníky muzeí, galerií či kulturních institucí, kteří se podílejí na koncepci kulturního vzdělávání a chtějí získat inspiraci v této oblasti v zahraničí. Studijní návštěva bude probíhat v angličtině.

Cílová skupina:

  • zaměstnanci muzeí, galerií a dalších kulturních institucí nebo neziskových organizací, kteří se podílejí na koncepci kulturního vzdělávání v organizaci,
  • pořadatelé výstav, kurátoři, průvodci umění.

 Základní kritéria pro výběr účastníků jsou následující:

  • uplatnění získaných poznatků a zkušeností ve vzdělávací praxi v organizaci nebo v koncepční a konzultační činnosti, například designu vzdělávacích programů,
  • znalost anglického jazyka (min. na úrovni B2),
  • šíření výstupů z návštěvy v českém prostředí,
  • registrace do platformy EPALE.

Doplňková kritéria výběru, přednost mají:

  • prvoúčastníci (konkrétní osoba, ale i organizace, která ji vysílá),
  • účastníci z různých organizací (ne ze stejné organizace),
  • zapojení do programu Erasmus+ vzdělávání dospělých.

V případě zájmu vyplňte online přihlášku, na jejímž základě bude probíhat výběr účastníků.
Lhůta pro registraci je do 28. 2. 2023 (včetně).

Předpokládaný itinerář:

23. května 2023

9:05 odlet z Prahy
10:40 příjezd do Amsterdamu, přesun z letiště do Utrechtu, návštěva Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, ubytování v Utrechtu

24. května Utrecht + návštěva 2 kulturních institucí v Holandsku, pozdě odpoledne návrat do Utrechtu, volný večer

25. května dopoledne návštěva kulturního zařízení, přesun do Amsterdamu, volný program

18:35 odlet Praha
20:05 přistání v Praze

————-

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program dle možností zahraničních partnerů a potřeb účastníků.

 

Zdroj: EPALE, www.epale.com