Termíny přijímání žádostí a jednání Akreditační komise pro DVPP v roce 2024

6. prosinec 2023
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Termíny přijímání žádostí a jednání Akreditační komise pro DVPP v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo termíny pro přijímání žádostí o akreditaci vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP a zasedání Akreditační komise pro rok 2023.

Žádost je nutné vždy zaslat datovou schránkou/poštou ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí, přičemž rozhodující je vyznačení podání v informačním systému DS, podací razítko pošty nebo při osobním doručení vyznačení podání podatelnou MŠMT.

Seznam členů Akreditační komise je v souboru ke stažení pod tabulkou.

 

Zdroj: MŠMT