Termíny přijímání žádostí a jednání Akreditační komise pro DVPP v roce 2022

19. březen 2022
Autor/ka článku: MŠMT
Termíny přijímání žádostí a jednání Akreditační komise pro DVPP v roce 2022

MŠMT zveřejnilo složení Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP (§ 28 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) a termíny zasedání této komise.

Žádost v listinné podobě/DS je nutné vždy zaslat ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí, přičemž rozhodující je razítko pošty, vyznačení podání v informačním systému DS, nebo při osobním doručení vyznačení podání podatelnou MŠMT.

Seznam členů Akreditační komise je v souboru ke stažení pod tabulkou.

Únorová akreditační komise 2022
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

20. prosince 2021 – 7. ledna 2022
jednání komise 11. února 2022
Dubnová akreditační komise 2022
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

7. března 2022 – 18. března 2022
jednání komise 22. dubna 2022
Červnová akreditační komise 2022
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

16. května 2022 – 27. května 2022
jednání komise 24. června 2022
Zářijová akreditační komise 2022
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

25. července 2022 – 5. srpna 2022
jednání komise 9. září 2022
Listopadová akreditační komise 2022
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

3. října 2022 – 14. října 2022
jednání komise 16. listopadu 2022

 

Zdroj: MŠMT