Termíny přijímání žádostí o udělení akreditací v systému DVPP v roce 2023

16. červen 2023
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Termíny přijímání žádostí o udělení akreditací v systému DVPP v roce 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo termíny pro přijímání žádostí o akreditaci vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP a zasedání Akreditační komise pro rok 2023.

V souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících nelze od 1. září 2023 akreditovat vzdělávací programy průběžného vzdělávání!

Žádost v listinné podobě/DS je nutné vždy zaslat ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí, přičemž rozhodující je razítko pošty, vyznačení podání v informačním systému DS, nebo při osobním doručení vyznačení podání podatelnou MŠMT.

Únorová akreditační komise 2023
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

21. prosince 2022–6. ledna 2023
jednání komise 10. února 2023
   
Dubnová akreditační komise 2023
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

13. března 2023–24. března 2023
jednání komise 21. dubna 2023
   
Červnová akreditační komise 2023
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

15. května 2023–26. května 2023
jednání komise 23. června 2023
   
Zářijová akreditační komise 2023
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

24. července 2023–4. srpna 2023
jednání komise 8. září 2023
   
Listopadová akreditační komise 2023
příjem žádostí

(elektronická registrace + poštou/přes podatelnu/DS)

2. října 2023–13. října 2023
jednání komise 16. listopadu 2023

Zdroj: MŠMT ČR