Jak pracovat s dětmi se SVP při využití jógy a netradičních pohybových aktivit

23. leden 2023
od 13.00 - Krajská pedagogicko-psychologická poradna
Jak pracovat s dětmi se SVP při využití jógy a netradičních pohybových aktivit

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín realizuje ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, řadu seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

Lektor: PaedDr. Taťána Váverková, Mgr. Bohdana Blažková, Mgr. Petra Kašná
Termíny: 23.01.2023, 27.03.2023, 24.04.2023, 22.05.2023 – nutné absolvovat všechny 4 dny
Čas a místo konání: 13:00 – 17:30 hod., KPPP Uh. Hradiště
Určeno: pedagogové ZŠ

Obsah semináře:

Náplní vzdělávacího programu budou základy teorie, metodické rady a praktické ukázky konkrétních postupů rozvoje jednotlivých poznávacích funkcí (např. zrak, sluch, pravolevou orientaci) a charakterizování jednotlivých poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie). Využití netradičních pohybových prvků (žonglování, jógy prstů) v rámci výuky. Účastníci získají inspiraci pro kreativní přístup ke vzdělávání žáků se SVP.

Vzdělávací program se skládá ze 4 na sebe navazujících setkání:

  • rozdělní percepčních funkcí, pohybových dovedností a jejich rozvoj,
  • základní dělení poruch učení, projevy ve škole a náprava,
  • netradiční pohybové aktivity (sestavení hodiny, dechová cvičení, jógové sestavy, druhy relaxací),
  • workshop, vzájemné sdělování zkušeností z praxe, dotazy a beseda i s účastí psychologa.

Přihlášky na seminář zasílejte na e-mail machackova@vm-style.cz.

Podrobnosti

Začátek akce

23. leden 2023, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

25. květen 2023, do 17.30

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
731 180 199

Cena

Zdarma

Kapacita

15

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna

Františkánská 1256
Uherské Hradiště 686 01