Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život – pro učitele SŠ

26. duben 2023
Blanka Holešová
Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život – pro učitele SŠ

Tento vzdělávací program je určen učitelům matematiky, kteří se chtějí seznámit s problematikou rozvoje důležitých dovedností uplatnitelných v běžném životě a mají potřebu zkvalitnit své pedagogické kompetence. Po přiblížení základních dovedností, které jsou důležité pro život a lze je rozvíjet v matematice, se účastníci seznámí s vybranými čtyřmi dovednostmi. Následně jim budou pro každou dovednost podrobně představeny alespoň dva méně známé postupy rozvoje. Účastníci poté samostatně nebo ve skupinách vyřeší připravené úlohy a provedou analýzu žákovských postupů získaných při ověřování úloh na školách. VP bude zakončen diskuzí nad náměty učitelů na alterace výukových situací, při kterých jsou řešené úlohy nebo jejich modifikace využity.

Podrobný přehled témat výuky:

  • Základní dovednosti potřebné pro život, které lze rozvíjet v matematice
  • Počítání s čísly a proměnnými
  • Geometrická představivost
  • Objevování zákonitostí a jejich zobecňování
  • Vyhledávání informací v textu, jejich posouzení a sdílení
  • Závěrečná diskuse

Lektor: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. a RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.

Podrobnosti

Začátek akce

26. duben 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

26. duben 2023, do 15.30

Pořadatel

Blanka Holešová
775 571 634

Cena

1 300 Kč

Kapacita

20

Zaměření

Matematika

Místo konání

Národní pedagogický institut ČR, Zlín

Potoky 267
Zlín 760 01