Kulatý stůl NPI ČR a SKAV: Klíčové kompetence a základní gramotnosti

Kulatý stůl NPI ČR a SKAV: Klíčové kompetence a základní gramotnosti

Událost pořádá Národní pedagogický institut ČR a Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

  • Co jsou podle vás kompetence a kde (a jak) je vidíte v textu RVP? Jsou v textu dostatečně a funkčně přítomny? Kde a čím případně potřebují posílit?
  • V čem tato verze RVP pomáhá učitelům kompetenčně učit jinak než předchozí verze RVP? Co by v textu stávajícího návrhu RVP mohlo být ještě uvedeno jinak (a lépe, v čem konkrétně)?
  • Jak vidíte souvislost dalších části RVP (vzdělávací strategie, gramotnosti, očekávané výstupy jednotlivých oborů atd.) s kompetenčním pojetím? Je popis a propojení dostatečný? Kde a jak případně potřebuje posílit?
  • Čím je možné text RVP posílit v tom, aby se stal opravdu podkladem k plánování výuky se zaměřením na kompetence?
  • Jak je v RVP popsán rozvoj gramotností napříč obory. Je propojení gramotností s obory dostatečné? V čem by mělo být propojení případně posíleno?
Právě tyto otázky budou položeny na dalším ze série kulatých stolů pořádaných v souvislosti s Veřejnou konzultací návrhu revize RVP. Kulatý stůl, který se zaměří na Klíčové kompetence a základní gramotnosti pořádá Národní pedagogický institut ČR a Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Sledujte kulatý stůl živě bez registrace na platformě YouTube.

Podrobnosti

Začátek akce

12. červen 2024, od 14.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

12. červen 2024, do 15.00

Pořadatel

Národní pedagogický institut České republiky

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Akce se koná online
Akce se koná online