Metoda dobrého startu – Jana Swierkoszová

Metoda dobrého startu – Jana Swierkoszová

Vzdělávacím cílem je seznámení účastníků s touto akusticko-opticko-motorickou metodou, která se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání u dětí předškolního či mladšího školního věku, a má velký vliv na jejich celkový vývoj.

Určeno učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům 1. stupně speciálních škol, asistentům pedagoga. 

Obsah:

MDS sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Metoda je rozpracovaná do  25-ti lekcí s dostatečným  výběrem modelových situací. Osvědčila se jako vstupní etapa před zahájením výuky čtení, psaní a počítání. Je vhodná pro použití v posledním ročníku mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ. Vyhovuje nejen dětem s odkladem školní docházky, ale splňuje také nároky na práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s dětmi s diagnózou specifických poruch učení, specifických poruch chování nebo mentální retardace, a to jak v běžných třídách MŠ/ZŠ tak i speciálních třídách. MDS reaguje na požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Součástí vzdělávacího programu je:

  • prezentace metodického repertoáru a pomůcek nutných pro reedukaci
  • cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoje
  • cvičení MDS u dětí s poruchami vývoje, která upravují nepravidelně se rozvíjející funkce
  • doprovodný materiál (metodika MDS, pracovní listy MDS, CD s hudební nahrávkou)

Lektorka: Ing. Bc. Markéta Kutnohorská Swierkosz – odborník na danou problematiku

Podrobnosti

Začátek akce

16. květen 2023, od 8.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

16. květen 2023, do 15.00

Pořadatel

Vzdělávací agentura KPS
737 621 154

Cena

2000,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není součástí ceny)

Kapacita

Zaměření

Předškolní vzdělávání, Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Místo bude upřesněno

Zlín 760 01