Šachová pedagogika pro MŠ

Šachová pedagogika pro MŠ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s krajským úřadem Zlínského kraje nabízí v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (dále jen IKAP II) pro mateřské školy možnost se přihlásit na školení v šachové pedagogice MŠ.

Co obnáší šachová pedagogika pro MŠ a na koho cílí nabízené vzdělávání?

Pod pojmem „šachová pedagogika“ nejsou ukryty jen tahy figurek, ale vypracovaná pedagogická metoda práce s dětmi za pomocí šachovnice a principů šachové hry. Nabízíme seznámení se se speciální výukovou metodou hry šachu pro děti staršího předškolního věku (5-6 let) vedoucí k rozvoji kognitivních funkcí.

Přínosy šachového vzdělávání

 •  podpora všestranného rozvoje intelektuálních schopností dětí
 •  zlepšení paměti
 •  vytváření kombinačních, matematických a analytických schopností
 •  rozvíjení čtenářské gramotnosti
 •  rozvíjení kreativity, intuice a schopnosti soustředit se
 •  formování dětí k zodpovědnosti za své rozhodování
 •  budování sounáležitosti v rámci dětského kolektivu
 •  upevňování vzájemných vztahů ve skupině (sociálně-emoční učení a emoční stabilita)
 •  překonávání strachu z neúspěchu a poučení se z chyb
 •  rozvíjení kompetence potřebné pro řešení různých problémů (postupné budování komplexní schopnosti)
 •  jedna z „terapií“ pro děti s poruchami chování
 •  budování matematických představ
 • profilování schopností žáků (identifikace nadání)

Tato aktivita je doporučována školám v deklaraci Evropského parlamentu z roku 2012 o zavedení programu „Šachy do škol“ do vzdělávacích systémů EU. Cílem není výchova šachových mistrů, ale snaha o podporu dalšího všestranného rozvoje dětí.

Kdo se může přihlásit?

Pedagogický pracovník MŠ ze Zlínského kraje. Pokud Vás nabídka vzdělávání zaujala, prosím, neotálejte s přihlášením z důvodu omezené kapacity kurzu.

Časové rozvržení kurzu šachové pedagogiky

Jarní kurz bude probíhat online, formou webinářů, každé úterý od 11. dubna do 20. června, od 12:30 do 14:30hodin. Rozsah vzdělávání je 20 hodin.

Duben 2023 Květen 2023 Červen 2023
11.04.2023 02.05.2023 06.06.2023
18.04.2023 09.05.2023 13.06.2023
25.04.2023 16.05.2023 20.06.2023
23.05.2023

Pečlivě prosím také zvažte své časové možnosti. Pro plné pochopení kurzu je vhodné, aby se pedagogický pracovník účastnil všech webinářů. Webináře na sebe obsahově navazují.

Kontaktní osoby UTB, Ing. Ludmila Hložková, koordinátor odborných aktivit, ikap@utb.cz, +420 737 452 759.

Podrobnosti

Začátek akce

11. duben 2023, od 12.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

20. červen 2023, do 14.30

Pořadatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
737 452 759

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Akce se koná online
Akce se koná online