Studium pro ředitele mateřských škol

6. duben 2023
od 15.00 - Fakulta humanitních studií
Studium pro ředitele mateřských škol

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem o funkci ředitele mateřské školy a potřebují získat odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka vykonávajícího funkci ředitele mateřské školy podle § 5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb. otevírá Fakulta humanitních studií od dubna 2023. Přihlášky do 28. 2. 2023.

Cíle vzdělávacího programu

 • posílit kompetence vedoucích pracovníků v oblasti strategického řízení mateřské školy;
 • rozvíjet znalosti v oblasti platné školské legislativy a dokumentace, orientaci ve školní dokumentaci;
 • získat teoretické i praktické znalosti v oblasti řešení problémů spojených s výkonem funkce ředitele školy, včetně řízení pedagogického procesu, strategického plánování a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • poskytnout účastníkům praktickou stáž spojenou s tvorbou portfolia řízení mateřské školy.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti řízení vzdělávací instituce, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka vykonávajícího funkci ředitele mateřské školy. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům studijního programu kvalifikaci pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Časová dotace: Celková hodinová dotace na kurz činí 115 hodin, z toho 100 hodin přímé výuky a 15 hodin odborné pracovní stáže.

Počet účastníků: Maximální počet účastníků v jednom kurzu bude činit 25 osob. Minimální počet účastníků v jednom kurzu je stanoven na 15 osob.

Obsah  programu

 • MODUL I       Základní právní předpisy a jejich aplikace v praxi mateřské školy (30 hodin)
 • MODUL II     Pracovní právo v praxi mateřské školy (25 hodin)
 • MODUL III   Finanční management školy (25 hodin)
 • MODUL IV    Procesy řízení v mateřské škole (20 hodin)
 • MODUL V     Stáž, portfolio řízení školy (15 hodin)

Součástí vzdělávacího programu je i doporučené samostudium.

Ukončení studia:

 • Podmínkou pro ukončení studia je povinná 80% účast na přímé výuce, absolvování odborné stáže, zpracování portfolia řízení školy a jeho obhajoba před komisí. Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí obhajobou portfolia řízení mateřské školy s řešením problémového úkolu souvisejícího s praxí ve výkonu funkce ředitele mateřské školy.

Získaný doklad: Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu vydané na základě akreditace MŠMT.

Materiální a technické zabezpečení:

 • Prostory pro výuku kurzu disponují vybavením moderními technickými a technologickými prostředky a dalšími pomůckami (dataprojektor, flipchart, whiteboard tabule, ozvučení, počítačová učebna). Studijní materiály (prezentace, příklady, studijní texty) budou předávány ve výuce nebo elektronickou formou.

Způsob vyhodnocení akce:

 • V rámci každého předmětu bude evidována docházka účastníků. Účastníci mohou hodnotit kvalitu výuky po ukončení každého vzdělávacího modulu prostřednictvím anonymního hodnocení.

INFORMACE A POKYNY

 • Přihlásit na vzdělávací program je možné přihláškou (stažení ze stránek FHS), která je závazná pro zařazení uchazeče do kurzu. Osobní údaje jsou požadovány za účelem následné fakturace vzdělávacího programu.
 • Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2023.
 • Výuka bude zahájena v dubnu 2023 a bude probíhat zpravidla v blocích (čtvrtek nebo pátek). Přesný termín zahájení studia a časový harmonogram budou včas upřesněny.
 • Závazná přihláška bude účastníkům potvrzena emailem.
 • Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek. Účastnický poplatek žádán k uhrazení až po potvrzení otevření studia.
 • Účastnický poplatek je možné uhradit úhradou faktury vystavené na základě přihlášky.
 • Informace o zahájení, programu a změnách budou zasílány účastníkům emailem. Sledujte webové stránky FHS, kam budou vkládány aktuální informace.

Podrobnosti

Začátek akce

6. duben 2023, od 15.00

Konec akce

21. prosinec 2023, do 18.00

Pořadatel

Fakulta humanitních studií
576 032 023

Cena

9 900 Kč

Kapacita

25

Zaměření

Kariérové poradenství, Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Fakulta humanitních studií

Štefánikova 5670
76001 Zlín