Studium pro ředitele mateřských škol

1. duben 2021
od 10.00 - Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií
Studium pro ředitele mateřských škol

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem o funkci ředitele mateřské školy a potřebují získat odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka vykonávajícího funkci ředitele mateřské školy podle § 5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Přihlášky podávejte do 31. března 2021. Nový kurz bude zahájen v dubnu 2021. Poslední volná místa.

Cílem vzdělávacího programu je:

 • posílit kompetence vedoucích pracovníků v oblasti strategického řízení mateřské školy;
 • rozvíjet znalosti v oblasti platné školské legislativy a dokumentace, orientaci ve školní dokumentaci;
 • získat teoretické i praktické znalosti v oblasti řešení problémů spojených s výkonem funkce ředitele školy, včetně řízení pedagogického procesu, strategického plánování a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • poskytnout účastníkům praktickou stáž spojenou s tvorbou portfolia řízení mateřské školy.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti řízení vzdělávací instituce, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka vykonávajícího funkci ředitele mateřské školy. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům studijního programu kvalifikaci pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Časová dotace:

 • Celková hodinová dotace na kurz činí 115 hodin, z toho 100 hodin přímé výuky a 15 hodin odborné pracovní stáže.

Počet účastníků:

 • Maximální počet účastníků v jednom kurzu bude činit 25 osob. Minimální počet účastníků v jednom kurzu je stanoven na 15 osob.

Obsah  programu:

Vzdělávací moduly:

 • MODUL I       Základní právní předpisy a jejich aplikace v praxi mateřské školy (30 hodin)
 • MODUL II     Pracovní právo v praxi mateřské školy (25 hodin)
 • MODUL III   Finanční management školy (25 hodin)
 • MODUL IV    Procesy řízení v mateřské škole (20 hodin)
 • MODUL V     Stáž, portfolio řízení školy (15 hodin)

Součástí vzdělávacího programu je i doporučené samostudium.

Ukončení studia:

 • Podmínkou pro ukončení studia je povinná 80% účast na přímé výuce, absolvování odborné stáže, zpracování portfolia řízení školy a jeho obhajoba před komisí. Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí obhajobou portfolia řízení mateřské školy s řešením problémového úkolu souvisejícího s praxí ve výkonu funkce ředitele mateřské školy.

Získaný doklad:

 • Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu vydané na základě akreditace MŠMT.

Materiální a technické zabezpečení:

 • Prostory pro výuku kurzu disponují vybavením moderními technickými a technologickými prostředky a dalšími pomůckami (dataprojektor, flipchart, whiteboard tabule, ozvučení, počítačová učebna). Studijní materiály (prezentace, příklady, studijní texty) budou předávány ve výuce nebo elektronickou formou.

Způsob vyhodnocení akce:

 • V rámci každého předmětu bude evidována docházka účastníků. Účastníci mohou hodnotit kvalitu výuky po ukončení každého vzdělávacího modulu prostřednictvím anonymního hodnocení.

Informace a pokyny

 • Přihlásit na vzdělávací program je možné elektronickou přihláškou, která je závazná pro zařazení uchazeče do kurzu. Osobní údaje jsou požadovány za účelem následné fakturace vzdělávacího programu.
 • Uzávěrka přihlášek pro jarní termín je 31. 3. 2021.
 • Zahájení studia duben 2021. Výuka bude probíhat zpravidla v blocích (čtvrtek nebo pátek). Časový harmonogram studia bude upřesněn.
 • Závazná přihláška bude účastníkům potvrzena emailem.
 • Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek. Účastnický poplatek žádán k uhrazení až po potvrzení otevření studia.
 • Účastnický poplatek je možné uhradit úhradou faktury vystavené na základě přihlášky.
 • Informace o zahájení, programu a změnách budou zasílány účastníkům emailem. Sledujte webové stránky https://fhs.utb.cz/spoluprace/celozivotni-vzdelavani/zakladni-informace/, kde vkládány budou aktuální informace.

Podrobnosti

Začátek akce

1. duben 2021, od 10.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

30. listopad 2021, do 18.00

Pořadatel

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
576 037 420

Cena

9 900 Kč

Kapacita

25 osob

Místo konání

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií

Štefánikova 5670
Zlín 760 01

Soubory ke stažení