Vzdělávání koordinátorů EVVO – specializační studium

1. září 2023
Líska z. s.
Vzdělávání koordinátorů EVVO – specializační studium

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT a je akreditované MŠMT ČR. Odborným garantem je Mgr. Iva Koutná. Plánovaný termín: září 2023 – září 2024.

Náplň studia

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2020. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové. Na obsahu studia se podílí lektoři členských a partnerských středisek LÍSKY, škol, vzdělávacích institucí, UTB Zlín.

Forma studia

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, které jsou většinou rozvrženy do 8 vícedenních modulů. Konají se v průběhu jednoho školního roku a termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Vícedenní setkání se konají na Hájence Na novém světě, terénním středisku ALCEDA Vsetín, kde je vždy zajištěno ubytování a kvalitní domácí strava s využitím místních a fairtradových surovin. Do programu jsou zařazeny výjezdy na pracoviště středisek ekologické výchovy a škol. Účastníci mají možnost se seznámit s jejich službami, programy a specifiky.

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je:

  • zpracování a předložení závěrečné práce a portfólia,
  • složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí.

Po celou dobu studia jsou pedagogům k dispozici konzultanti, se kterými je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce. Portfólio obsahuje tematické práce z průběhu celého studia. Tématem závěrečné práce je školní program EVVO, včetně ročního plánu

Cena

Jedná se o formu studia s finanční spoluúčastí, kterou pokrývá účastnický poplatek ve výši 30.000 Kč/35.000 Kč pro účastníky mimo Zlínský kraj. Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které v průběhu studia účastníci obdrží. Dopravu na místo konání si pedagogové vždy hradí sami. Poplatek je možné hradit z projektu OP JAK. Pokud máte zájem se studia zúčastnit, vyplňte Google formulář a my Vás budeme kontaktovat. Kapacita studia je omezena, maximální počet účastníků studia je 24.

V případě dalších otázek je možné se ozvat hlavní koordinátorce:
Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz, tel. 605 806 840

Ohlédnutí

První dvě studia pro koordinátory ve Zlínském kraji se uskutečnila v letech 2010–2012 v rámci projektu ALCEDA – střediska volného času a plavecké školy Vsetín „Školní program EVVO krok za krokem – další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ“. Doposud jsme připravili 6 Lískou garantovaných studií, která absolvovalo již cca 120 koordinátorů z řad pedagogů základních a středních škol, mateřských škol, školních družin a klubů, středisek volného času. Jako lektoři a konzultanti jsme působili v dalších 5 studiích.

Vzdělávání a podpora pro absolventy

Pro koordinátory EVVO, absolventy specializačního studia, pořádáme vícedenní semináře, kurzy a exkurze: vyhledáváme další zajímavá témata a místa, dopřáváme jim možnost sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, navazovat spolupráci a získávat další materiály, nové programy a užitečné kontakty. Koordinátoři využívají metodickou a informační podporu, získávají přednostní nabídku zapojení do projektů apod.

Podrobnosti

Začátek akce

1. září 2023, od 9.00

Konec akce

30. září 2024, do 16.00

Pořadatel

Líska z. s.
605 806 840

Cena

30.000 Kč/35.000 Kč pro účastníky mimo Zlínský kraj

Kapacita

24

Zaměření

Ekologie a ochrana životního prostředí

Místo konání

Líska z. s.

Dolní náměstí 429
Vsetín 755 01