Webinář – Nová informatika: Práce se strukturovanými daty na 1. stupni ZŠ

3. říjen 2022
od 12.30 - Online
Webinář – Nová informatika: Práce se strukturovanými daty na 1. stupni ZŠ

Na webináři se seznámíme s možnostmi, jak vyučovat vybrané tematické okruhy nové informatiky (dle RVP). Konkrétně se zaměříme na oblast učiva Data a informace a Strukturovaná data.

Pomocí konkrétních cvičení a námětů do výuky si ukážeme, jak si žáci mohou osvojovat struktury pro záznam či prezentaci dat. Dále se zaměříme na význam pozorného čtení a vnímání kontextu dat. Ukážeme si, jak žáky učit vyhodnocovat data, analyzovat je a interpretovat, resp. vyvozovat závěry. Nebude chybět ani téma kritického myšlení při přejímání dat či z dat vyvozených závěrů s cílem vyhnout se některým snahám o manipulaci daty. Součástí webináře bude i didaktická analýza obtížných úkolů a sdílení praktických zkušeností s výukou v této oblasti.

Podrobnosti

Začátek akce

3. říjen 2022, od 12.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

3. říjen 2022, do 17.30

Pořadatel

Nakladatelství Fraus
778 474 458

Cena

1290 Kč

Kapacita

20

Zaměření

Informační technologie

Místo konání

Online

x
x x