Vzdělávání pro pedagogické pracovníky

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky
Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Katalog stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv nabízí studen­tům a pedagogům vysokých škol i akademickým pracovníkům přehled studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v akademickém roce 2022/2023. Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené bilaterální dohody, ve kterých se Ministerstvo školství,…