Vzdělávání pro veřejnost

Vzdělávání pro veřejnost
Dům zahraniční spolupráce napomáhá mezinárodnímu vzdělávání

Dům zahraniční spolupráce napomáhá mezinárodnímu vzdělávání

Od začátku dubna funguje ve Zlínském kraji Dům zahraniční spolupráce, jedna ze tří regionálních poboček národní agentury, která zatím sídlila pouze v Praze. Letos na jaře vznikly kanceláře také ve Zlíně, v Brně a v Olomouci.