Vzdělavatelé dospělých mohou spolupracovat na evropské úrovni

19. červenec 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Vzdělavatelé dospělých mohou spolupracovat na evropské úrovni

Erasmus+ poskytuje organizacím ze sektoru vzdělávání dospělých prostor pro mezinárodní spolupráci. S partnery sdílí svoje zkušenosti, mohou společně vyvíjet nové metodiky, inovovat prostředí školního vzdělávání a zvyšovat tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí.

V programu Erasmus+ jde o aktivitu Partnerství pro spolupráci (KA2).

Jaké jsou typy partnerství?

Kooperativní partnerství
Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

Partnerství malého rozsahu
Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

Více informací k jednotlivým typům partnerství najdete v příručce na webu programu Erasmus+.

Kdo může zažádat o grant?

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou např.:

 • vysokoškolské instituce, školní či vzdělávací centra a výzkumné organizace,
 • neziskové organizace, nevládní asociace a NGO,
 • soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků,
 • sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a odborných asociací,
 • místní, regionální či národní veřejné instituce,
 • nadace,
 • kulturní organizace, knihovny, muzea,
 • organizace poskytující kariérové a profesní poradenství.

 Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

 • Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů (na webu DZS) organizovaných národními agenturami po celé Evropě a také v databázi již realizovaných projektů na stránkách programu Erasmus+.
 • Navštivte také platformu EPALE (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě), kde lze nalézt kromě zajímavých materiálů, diskuzí a kalendáře také databázi pro vyhledávání partnerů, zajímavé výstupy z projektů a do budoucna i databázi vzdělávacích kurzů.

Jak podat žádost o podporu projektu?

 • Žádost se podává prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře (ke stažení na stránkách programu Erasmus+) a musí být podána v zemi, ve které je organizace zřízena.
 • Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se s aktuální Příručkou programu Erasmus+.
 • Registrujte svou organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, získáte tak unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova.

S vyplněním žádosti vám pomůže krokový návod publikovaný na webu DZS.

Aktuální termíny pro podávání žádostí

Partnerství malého rozsahu
2. kolo 4. 10. 2022

Žádosti o akreditace v aktivitě Mobilita jednotlivců (KA1)
19. 10. 2022

Kontaktní osoby

Mgr. Markéta Gürkan, Erasmus+ vzdělávání dospělých (KA2), e-mail: marketa.gurkan@dzs.cz,
tel.: +420 221 850 712

Bc. Petra Ševčíková, Erasmus+ vzdělávání dospělých (KA2), e-mail: petra.sevcikova@dzs.cz
tel.: +420 221 850 710