Žádost o akreditaci v systému DVPP

19. červen 2024
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Žádost o akreditaci v systému DVPP

MŠMT poskytuje informace nezbytné k vyhotovení žádosti o akreditaci v systému DVPP ( metodický formulář, vzory, atd.).

Termíny přijímání žádostí a jednání Akreditační komise pro DVPP:

Do databáze je vstup možný pouze v termínech otevření komise, tj. v době vypsaných termínů, kdy mohou být žádosti pro danou akreditační komisi přijímány.

Postup podání žádosti o akreditaci v systému DVPP:

Podání žádostí o akreditaci probíhá ve dvou krocích.

Prvním krokem je vyplnění elektronické přihlášky. Pouze v určených termínech otevření komise se po rozkliknutí tohoto odkazu vyplní elektronicky dvě tabulky, Základní informace o vzdělávacím zařízení (tabulka č. 1) a Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci (tabulka č. 2), přičemž v první se vyplňují údaje o instituci a ve druhé údaje o programu či programech podávaných v rámci předmětné komise DVPP.

Vysvětlivky k vyplnění tabulek:

Po pečlivém vyplnění těchto dvou tabulek žadatel zvolí volbu odeslat celou žádost v rámci elektronické přihlášky, čímž se odešle na MŠMT (tj. proběhne elektronická registrace – příjem vyplněných dvou tabulek). Obě tabulky žadatel vytiskne a přiloží je k celé žádosti (více viz druhý krok).

Ve druhém kroku společně s vygenerovanými tabulkami č. 1 a č. 2 (viz předchozí krok č.1), které vytiskne a spolu s přílohami, tj. CELOU ŽÁDOST, odešle v jednom paré elektronicky prostřednictvím datové schránky na MŠMT (ID datové schránky MŠMT: vidaawt).

Shrnutí obou předchozích kroků uvádíme v podrobném návodu Jak zpracovat žádost.

Další důležité informace při sestavování CELÉ ŽÁDOSTI:

Po zasedání akreditační komise žadatel může obdržet výzvu k úpravě žádosti, postup při podávání návrhů na doplnění je upraven v odkaze.

Jak zpracovat žádost o akreditaci najdete na webu MŠMT.

 

V případě dotazů kontaktujte: 

 

Zdroj: MŠMT ČR