Zkoušky a kurzy dalšího vzdělávání včetně rekvalifikací od 11. 5. 2020

7. květen 2020
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: MŠMT
Zkoušky a kurzy dalšího vzdělávání včetně rekvalifikací od 11. 5. 2020

Podmínky konání zkoušek z profesních kvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů s ohledem na aktuální situaci vyplývající z krizových opatření Vlády ČR – stav po 11. 5. 2020.

V rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci přijala vláda ČR usnesení dne 30. 4. 2020 č. 490, které umožňuje pořádat vzdělávací akce od 11. 5. 2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst) či jiných, a to dodržení rozestupů 2 metry a je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.

Organizace vzdělávacích akcí včetně zkoušek by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, lépe plánovat harmonogram zkoušek, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků.

Je nutné maximálně dbát na principy ochrany zdraví jako základního principu při přípravě i realizaci vzdělávacích akcí.

Je-li rekvalifikační vzdělávání zabezpečováno prostřednictvím Úřadu práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je nutné respektovat podmínky, které stanoví Generální ředitelství Úřadu práce (www.uradprace.cz) a MPSV (www.mpsv.cz).